Zahtjev klijenta:

Kako bi najbolje predstavili usluge fast food-a Papador, klijent je odlučio proširiti se i na društvene mreže. Važno je da se privuče goste atraktivnim sadržajem te da društvena mreža bude primamljiva.

Rješenje:

Superior Design kreira privlačne ponude koje privlače nove goste te se tako povećava prodaja. Kreiran je privlačan multimedijalni sadržaj koji će se isticati među konkurencijom te će privuči pažnju i pojačati apetit. Aktivno se promoviraju ponude i akcije.

izrada-dizajn-web-stranica izrada-dizajn-web-stranica izrada-dizajn-web-stranica