Zahtjev klijenta:  "Showtime" je inovativni projekt stvaranja web stranice usmjerene na elektroinstalacije i automatizaciju. Ova web stranica ima za cilj predstaviti širok spektar usluga, tehnologija i rješenja u području elektroinstalacija i automatizacije.  Kroz ovu web stranicu, korisnici će imati priliku upoznati se s naprednim tehnologijama, ponudama i ekspertizom koju nudi "Showtime". Potrebno je da korisnici imaju pregled svih usluga i rješenja koje nudi tvrtka"Showtime" u području elektroinstalacija i automatizacije. Također, da bude jednostavan pristup informacijama o uslugama, tehnologijama i kontaktima.

Rješenje: Izrađen je moderni i profesionalni dizajn koji naglašava tehnologiju i stručnost "Showtime"-a. Svaka usluga je detaljno opisana uz tehničke detalje i prednosti. Ostvaren je uvid u uspješno završene projekte s opisima, slikama i tehničkim izazovima koje su rješili. Navigacija web stranicom je lako razumljiva da korisnici mogu pronaći brzo željene informacije. 

izrada-dizajn-web-stranica izrada-dizajn-web-stranica izrada-dizajn-web-stranica izrada-dizajn-web-stranica izrada-dizajn-web-stranica izrada-dizajn-web-stranica