Klijent želi da se logotip modernizira kako bi bolje odražavao suvremeni dizajn i trendove. Superior Design stvara dizajn gdje je naglasak na jednostavnosti i modernizmu. Redizajn uključuje sasvim novu tipografiju i stil logotipa. Sastavljen je prepoznatljiv dizajn koji se lako pamti i prepoznaje.

 

Prva fotografija prikazuje stari dizajn, a druga novi dizajn.

izrada-dizajn-web-stranica